نرخ ارز گمرک
اصطلاحات متداول گمرکی
ارسال شده در تاریخ 16 اسفند 1399
1541 بازدید
بدون دیدگاه
گروه E - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:  EXW: مخفف اصطلاح Ex Works تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:  FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier تعریف: تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً). FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship تعریف: تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.  FOB: مخفف اصطلاح Free On Board تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است. گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل:  CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.  CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده است.  CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.  CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است. گروه D - تحویل کالا در مقصد:  DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier تعریف: تحویل در مرز (مرز تعیین‌شده).  DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship تعریف: تحویل در عرشه کشتی (در مقصد).  DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay تعریف: تحویل در اسکله (در مقصد).  DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid تعریف: تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.  DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid تعریف: تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با عنایت به ضرورت برنامه ریزی تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی بویژه اقلام استراتژیک و ضروری مورد نیاز مراکز درمانی کشور، ضروریست شرکتهای تامین کننده، کلیه اطلاعات تامین کالا اعم از موجودی انبار، موجودی گمرک، میزان درحال حمل، میزان ثبت سفارش و میزان […]

ارسال شده 16 اسفند 1399
1682 بازدید
بدون دیدگاه
ادامه خبر