نرخ ارز گمرک
تعریف بیمه
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند درمقابل دریافت وجهی از طرف دیگر و در صورت وقوع حادثه ای که منجر به خسارت دیدن کالای مورد نظر شور , خسارات وارده بر کالا را جبران نموده یا وجه معینی را به او بپردازند

خطرات تحت پوشش در بیمه کلوز C

• ‌آتش‌سوزی یا انفجار
• به گل نشستن، زمین گیرشدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
• واژگون شدن یا خارج شدن وسیله حمل زمینی از راه یا خط.
• تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
• تخلیه کالا در بندر اضطراری.
• فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی.
• به دریا انداختن کالا برای سبک سازی.
• خسارت همگانی.
• مسئولیت مشترک در تصادم

نکته:
این ‌بیمه‌نامه با توجه به خطرات محدود خود، جزء بیمه نامه‌های ارزان قیمت محسوب‌ می‌گردد، که معمولاً فقط برای برخی کالاها که احتمال خسارت‌های آنها کمتر است، به کار‌ می‌رود؛ مثلاً برای حمل تیرآهن، ورق فولاد …..

خطرات تحت پوشش در بیمه کلوز B

• تمامی خطرات ذکر شده در مجموعه شرایط بیمه کلوزC
• زلزله، آتشفشان یا صاعقه.
• به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.
• ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار.
• تلف کلی هربسته درکشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

نکته:

مطابق قوانین علاوه بر خطرات مندرج در شرایط B خسارات ناشی از عدم تحویل یک بسته کامل کالا، دزدی و دله دزدی، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر نیز تحت پوشش بیمه‌ می‌باشد.

فرانشیز یا سهم ‌بیمه‌گذار از خسارت در بیمه کلوزC

در مجموعه شرایط B به علت پوشش خطرات اضافی در ایران، معادل ۳% ارزش هر بسته خسارت دیده تحت عنوان فرانشیز به عهده ‌بیمه‌گذار خواهد بود. منظور از بسته، کوچکترین واحد بسته بندی مندرج در بارنامه‌ می‌باشد.

نکته:

برای خطراتی که بین شرایط C و B مشترک‌ می‌باشد، فرانشیز اعمال نخواهد شد.

خطرات تحت پوشش در بیمه کلوز A

در مجموعه شرایط ‌بیمه‌گران کالا با کلوز A، تمامی خطرات به جز موارد استثناء شده (استثنا شده در مجموعه شرایط مذکور که در بخش استثنائات به آنها اشاره خواهیم کرد) تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد.
استثنائات کلوزهای سه گانه بیمه باربری و حمل و نقل

بیمه باربری و حمل و نقل با شرایط کلوزهای B ،A و C به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی شود:

• تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه در اثر ایجاد خسارت عمدی توسط ‌بیمه‌گذار.
• نشست و ریزش عادی، کسری عادی وزن با حجم و یا فرسودگی عادی مورد بیمه.
• تلف شدن، آسیب یا هزینه در اثر نامناسب بودن یا کافی نبودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه.
• تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه.
• تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
• تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه هایی که در اثر ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی به وجود آمده باشد.
• تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد.
• عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور و یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه.
• جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور.
• توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
• اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.
• هرگونه عمل تروریستی.

بعضی از استثنائات، از جمله خطر جنگ، شورش، بلوا و اعتصاب و … با دریافت هزینه اضافه و خرید پوشش مربوط به آنها، قابل بیمه شدن‌ می‌باشند.

تعهدات و وظایف بیمه گزار:
-بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز بعد از حادثه مراتب اعلام خسارت را به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران اعلام نماید
-بیمه گزار موظف است کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش خسارت به عمل آورده و هیچگونه تغییری را در ماهیت خسارت کالا تا زمان کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه گر انجام ندهد
-بیمه گزار موظف است در صورتی که کالا قبل از ترخیص از گمرک خسارت دیده باشد نسبت به تهیه صورت مجلس آسیب دیدگی اعم ازگمرکی یا بندری و یا گواهی کسر تخلیه (به تناسب نوع و محل وقوع خسارت )اقدام نماید
-بیمه گزار موظف است پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری کتبا اعلام خسارت نماید
-بیمه گزار موظف است در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت را به بیمه گر تسلیم نماید