نرخ ارز گمرک
رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک
ارسال شده در تاریخ 23 آذر 1399
898 بازدید
بدون دیدگاه
پیرو بخشنامه های شماره 15107‏/98‏/5 مورخ 11‏/1‏/98 و 951797‏/98‏/170 مورخ 20‏/7‏/98 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره 55025‏/60 مورخ 28‏/2‏/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به مصوبات نود و دومین جلسه کار گروه تنظیم بازار عیناً جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد

وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها: پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است/ صنعت بیمه باید ریسک پذیر […]

ارسال شده 23 آذر 1399
1414 بازدید
بدون دیدگاه
ادامه خبر