تغییرات تعرفه در سال 99
ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
45 بازدید
بدون دیدگاه
هیئت وزیران در تاریخ 99/01/09 با ابلاغ تصویب نامه خود لیست تغییرات تعرفه ای در سال 99 اعم از تغییرات حقوق ورودی و ردیف های ایجاد شده، حذف شده و اصلاح شده منتشر نمود.

هعی تست تست تست تست تست تست تست تست

ارسال شده 9 تیر 1399
98 بازدید
بدون دیدگاه
ادامه خبر