نرخ ارز گمرک
آخرین مقالات
همه
ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
142 بازدید

تست تست تست تست تستتست تست تست تست تستتست تست تست تست تستتست تست تست تست تستتست تست تست تست تست jksj

ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
111 بازدید

ما بر این باوریم آگاهی از قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا موجب بهبود فعالیت های تجاری گردیده ونتایج آن زمانبندی دقیق و تخمین بهای تمام شده …

آخرین بخشنامه ها
همه
ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
177 بازدید
بخشنامه ۱۴۰۰

هعی تست تست تست تست تست تست تست تست

ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
100 بازدید
تغییرات تعرفه در سال ۹۹

هیئت وزیران در تاریخ ۹۹/۰۱/۰۹ با ابلاغ تصویب نامه خود لیست تغییرات تعرفه ای در سال ۹۹ اعم از تغییرات حقوق ورودی و ردیف های ایجاد شده، حذف شده و اصلاح شده منتشر نمود.

آخرین اخبار
همه
ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
163 بازدید

با سلام به نام خدا این خبر خیلی جدید است …

ارسال شده در تاریخ 9 تیر 1399
بدون دیدگاه
153 بازدید

با سلام به نام خدا این خبر جدید است …

اخذ مجوز1

کلیه مراحل واردات صادرات در مراحل مختلف نیاز به اخذ مجوزهای معتبر جهت تسریع کار دارد که شرکت فرسان ترخیص توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.

عنوان - پایین - راست

کلیه مراحل واردات صادرات در مراحل مختلف نیاز به اخذ مجوزهای معتبر جهت تسریع کار دارد که شرکت فرسان ترخیص توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.

عنوان - بالا - چپ

کلیه مراحل واردات صادرات در مراحل مختلف نیاز به اخذ مجوزهای معتبر جهت تسریع کار دارد که شرکت فرسان ترخیص توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.

اخذ مجوز4

کلیه مراحل واردات صادرات در مراحل مختلف نیاز به اخذ مجوزهای معتبر جهت تسریع کار دارد که شرکت فرسان ترخیص توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.توسط کارشناسان مجرب با بهره گیری از دانش و تجربه کارآمد سریعترین خدمت را فراهم میکند.

مشتریان ما